Universell utforming: Parfymefri barnehage

Vær parfymefri barnehage er en PDF-fil som kan lastes ned og sendes fritt til barnehager i ditt område, eller til den barnehagen der du har ditt barn.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å spre brevet videre.
Rådene vi gir i brevet har stor betydning for alle med overfølsomme luftveier, astma, allergier og andre overfølsomhetsplager.
Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, og til det beste for alle.
Tiltakene som er skissert i PDF-filen er derfor et ledd i arbeidet mot en universell utforming

Comments are closed.