Behandling ved kjemisk miljøintoleranse

Ifølge Allergiviten (en kunnskapsbank av Kjell Aas) kommer det en god del spørsmål om psykologer kan være til noen hjelp for personer som mener de har kjemisk miljøintoleranse. Etter det FKMI erfarer, er det lite som tyder på at noen form for psykoterapi kan bedre den kjemiske miljøintoleransen. Men hva er i så fall alternativene?  Continue reading

Hva er kjemisk miljøintoleranse?

Kjemisk miljøintoleranse innebærer å ha en overfølsomhet mot kjemiske stoffer. Tilstanden forveksles gjerne med allergi, men det er det ikke. Det finnes per i dag (2020) ingen dokumentert behandling, men de fleste opplever at det å unngå eksponering bedrer helsen. Da parfyme, tøymykner og andre parfymerte produkter er allestedsværende, er disse ofte hovedproblemet, og kan skape en barriere mot samfunnsdeltakelse.  Continue reading