Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Styret ble valgt på årsmøtet 3. mars 2020, og består av:

Tone Jåtun
Annfrid Hopshaug
Tone Svee Dahl
Hildur Hansen (1. vara)
Linda H. Ahlfors (2. vara)