Hvem er vi?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse er et forbund for de som på en eller annen måte er berørt av kjemikalieoverfølsomhet.  Du kan selv være syk, kjenne en som er det, eller du vil av andre grunner støtte mennesker som er rammet av dette.  Vi som startet foreningen har alle stått frem i media med våre historier. Responsen, og ikke minst antallet personer som tok kontakt, er en av de viktigste grunnene til at vi så behovet for å starte et forbund.  På veien frem mot et forbund har vi fått gode råd både av Prof. Kjell Aas og MCS Foreningen Danmark. Vi  takker for velvilje og gode råd. Forbundet ble stiftet 16. september 2011 og er registrert i Brønnøysundregisteret.  Mye arbeid er gjort, men mye arbeid gjenstår og vi gleder oss til å bli et aktivt forbund.

Hvorfor trenger vi et forbund? Hvorfor skal du bli medlem? og; På hvilken måte vil det hjelpe oss alle?  Mange som sliter med kjemikalieoverfølsomhet har oppsøkt lege uten å få hjelp. Noen har opplevd å ikke bli tatt på alvor og vet ikke hva som har rammet dem.  I tillegg til at du får mulighet for å utveksle erfaringer og gode ideer med mennesker i lignende situasjon, er du som medlem med og støtter arbeidet;

  • For å få kjemisk miljøintoleranse akseptert som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer
  • For å få aksept og øke kunnskapen i helsevesenet og samfunnet forøvrig
  • For å fremme økt forskning omkring kjemisk miljøintoleranse i Norge
  • For økt tilgang til informasjon/informasjonsmateriell
  • For å få distribuert nyheter om kjemisk miljøintoleranse og hvor kjemisk miljøintoleranse-saken står i Norge
  • For å få økt tilgjengelighet av parfymefrie produkter
  • For å redusere bruken av parfymer i det offentlige rom

De fleste av oss er også medlemmer av Norges Astma og Allergiforbund. Vi er derfor interessert i å samarbeide med NAAF som gjør et utmerket arbeid, selv om de er en stor organisasjon som må jobbe på mange felt. Vi trenger derfor et eget forbund som fokuserer direkte og kun på vårt problem. Vi tror på positiv fokusering og samarbeid med likesinnede både i og utenfor Norge.

Arbeidet til NAAF har ført til mer fokus på saken vår. Det har vært en betydelig økning i annonsering for parfymefrie alternativ både på husholdningsartikler og produkter til personlig pleie. Dette er til god hjelp. Vi vil jobbe for å få ennå mer fokus på problemet ved å påvirke private og offentlige organisasjoner.  Dette kan på sikt gi oss en bedre livskvalitet  og muliggjøre en sterkere involvering  i det offentlige liv.

Som en langsiktig plan håper vi  ved hjelp av medlemmer å utvikle en hjemmeside som kan bli et sted for erfaringsutveksling. Mange spør seg; Hva er kjemisk miljøintoleranse og kan jeg bli bedre eller evt frisk? Kjell Aas sine publikasjoner og NAAFs fagbank kan bidra til opplysning. Vi håper at dette, sammen med nyheter om forskning fra innland og utland og medlemmers erfaringer, kan være til hjelp. Vi som startet forbundet kan prøve å bidra med tid og krefter for å bedre tilgangen og systematisering av det som finnes av informasjon. Kjell Aas sier det så fint i sin bok; ”her går avansert fagstoff hånd i hånd med et åpent sinn”

Den kanskje viktigste oppgaven vi har er å være et trygt sted der en kan ta kontakt med mennesker i tilsvarende situasjon.  Forbundet bør kunne gi tips om aktiviteter og praktiske løsninger for å takle en hverdag som i mange tilfeller er blitt snudd på hodet. De som har strevd en stund alene før de fant likesinnede, vet at det kjennes godt å finne dem.

Vi tror på å ta både våre medlemmer og våre omgivelser seriøst.  Det innebærer at vi behandler alle med respekt på tross av avvikende syn i enkelte saker. Vi skal legge forholdene til rette slik at vi oppnår resultater i samarbeid med våre omgivelser.  Dette kan f.eks bety at vi utarbeider standardskriv som kan være til hjelp for de som ønsker å gjøre en innsats i sitt eget lokalsamfunn – eller vi kan bistå med råd for hvordan en kan gå frem for å oppnå resultater. Vi håper på en god og åpen dialog oss medlemmer imellom.

Med vennlig hilsen

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse