Hva står vi for?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse tror at mennesker med kjemisk miljøintoleranse er en stor ressurs som har mye å tilby samfunnet, hvis miljøet blir godt nok tilrettelagt. Det miljøet vi trenger for å holde oss friske er sannsynligvis det beste for alle. Vi tror på positiv informasjon der vi i samarbeid med de ulike aktørene kommer fram til best mulige løsninger for alle.

Vi foretrekker å løfte fram de gode eksemplene fremfor å kritisere det som ikke fungerer. Vi tror på å ta både våre medlemmer og våre omgivelser seriøst. Det innebærer at vi skal behandle alle med respekt på tross av avvikende syn i enkeltsaker.

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse  skal være et trygt sted der du som medlem kan ta kontakt med mennesker i tilsvarende situasjon. Foreningen vil også videreformidle tips om aktiviteter og praktiske løsninger som hjelper den miljøhemmede å takle en hverdag som i mange tilfeller er blitt snudd på hodet.