Ofte stilte spørsmål om parfymefrie produkter

For mennesker som selv ikke blir syke av parfymerte produkter, kan det være vanskelig å forstå hva som skal til får å kunne kalle seg parfymefri. Kanskje denne artikkelen kan være til hjelp?

I en studie fra 2019 undersøker Steinemann 60 parfymefrie retningslinjer, hvor hun analyserer hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan retningslinjene er implementert. Spørsmål og svar om produkter er hentet fra denne studien.

Kvaliteten på inneluft er ifølge Steinemann (2019) et internasjonalt anliggende, og er forbundet med uheldige effekter på helse og produktivitet. En vanlig kilde til luftforurensning innendørs er dufttilsatte forbruksprodukter, for eksempel luftfriskere, rengjøringsmidler og personlige kroppspleieprodukter. Eksponering for duftstoffer har vært assosiert med helseproblemer som pustevansker, migrene, samt tap av arbeidsdager og tilgang til samfunnet, hevder hun. Som respons på dette problemet, har parfymefrie retningslinjer blitt implementert på arbeidsplasser, skoler, helsetjenester, offentlige bygninger og andre innemiljøer rundt om i verden. Steinemann fant flest slike retningslinjer i USA og Canada.

Måten de parfymefrie retningslinjene formidles på varierer og kan være frivillig eller pålagt. Her følger noen eksempler: 1. «For de ansatte som er følsomme mot dufter, vil det hjelpe mye hvis vi frivillig slutter å bruke parfyme og etterbarberingsvann på jobb». 2. «Vennligst avstå fra å bruke duftholdige produkter før du kommer inn, og mens du oppholder deg i bygningen, da noen av disse produktene kan forårsake uheldige helseeffekter». 3. «Bruk av parfyme og andre duftende personlige produkter (for eksempel hårpleieprodukter, såper, kremer, deodoranter) er forbudt i skolebygningen» (Steinemann, 2019).

I forbindelse med studien rundt parfymefrie retningslinjer, dukket det opp noen gjentagende spørsmål om duft og parfyme. Hva vil det si å være parfymefri, hva menes med parfymefrie produkter? Her er de fem spørsmålene og svarene som ble utledet fra studien:

  1. Er «naturlig» eller «organisk» duftende produkter annerledes enn vanlige dufttilsatte produkter?

Tidligere studier har vist at utslipp av risikable luftforurensninger fra duftholdige produkter kalt «grønne», «naturlige», «organiske», eller med «eteriske oljer», ikke har skilt seg vesentlig ut fra vanlige parfymerte produkter. Alle duftholdige produkter som ble testet, uavhengig av påstander, slapp ut potensielt risikable komponenter. I tillegg har termene «grønn», «naturlig» og «organisk» ingen offisiell forskriftsdefinisjon for duft.

  1. Hva med eteriske oljer?

Alle de testede produktene som inneholdt eteriske oljer avga potensielt farlige forbindelser. I tillegg ble det funnet potensielt farlige forbindelser i alle kommersielt tilgjengelige eteriske oljer, enten de var vanlige eller «naturlige». Videre ble det ikke avdekket noen vesentlig forskjell i utslipp av potensielt farlige forbindelser mellom vanlige og naturlige eteriske oljer. Eteriske oljer står ofte på nei-listen ved parfymefrie retningslinjer, på grunn av skadelige helseeffekter rapportert av sensitive individer.

  1. Er duftfrie versjoner av produkter også forurensningsfrie?

Selv om duftfrie produkter kan redusere risikoen assosiert med parfymerte produkter, er ikke duftfrie varianter nødvendigvis forurensningsfrie. Basen i et hvert produkt kan inneholde problematiske kjemikalier. Imidlertid er duftfrie produkter generelt akseptable ved parfymefrie retningslinjer. Et annet hensyn er hvorvidt et forbruksprodukt (som typisk inneholder komplekse blandinger av ingredienser, mange ikke oppgitt) virkelig er nødvendig for funksjonen. For visse typer rengjøring for eksempel, kan bruk av rent vann eller damp, være en effektiv tilnærming.

  1. Er noen parfymerte produkter på en eller annen måte bedre eller dårligere enn andre?

Alle de dufttilsatte produktene som ble testet, inkludert produkter som ble hevdet å være «grønne», «organiske», «naturlige» eller med eteriske oljer, avga kjemikalier klassifisert som potensielt giftige eller farlige. Det ble ikke funnet noen vesentlig forskjell blant produktene når det gjaldt utslipp av risikabel luftforurensning. I populasjonsstudiene var alle duftholdige produkter assosiert med skadelige helseeffekter.

  1. Luftfriskere er forbundet med helseproblemer, men det er ikke oppgitt noen farlige ingredienser i innholdsfortegnelsen. Hvordan har det seg?

Det er ikke et lovpålagt krav å oppgi alle ingrediensene på luftfriskere (og mange andre typer forbruksprodukter). Vanligvis er færre enn 10% av alle ingrediensene oppgitt, inkludert potensielt farlige kjemikalier. Fordi definisjonen av «farlig» avhenger av mange faktorer, som individuell sårbarhet og kjemisk miks, kan utslipp utløse helseproblemer selv med veldig lave utslippsnivåer.

Kilde:
Steinemann, A. (2019). Ten questions concerning fragrance-free policies and indoor environments. Building and Environment, 159. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.03.052

Comments are closed.