Hva er kjemisk miljøintoleranse?

Kjemisk miljøintoleranse dreier seg om ”overfølsomhet mot kjemiske stoffer uten sammenheng med allergi eller hyperreaktivitet, og er en vanskelig og omstridt reaksjons­måte. Hit hører det som i Prof. Kjell Aas sin bok blir kalt henholdsvis avgrenset kjemisk overfølsomhet og bredspektret (multippel) kjemisk miljøintoleranse.”

Kjemisk miljøintoleranse kan gi:

 • Luftveis- og pusteproblemer
 • hodepine
 • uvelfølelse
 • svimmelhet
 • ekstrem og uforklarlig trøtthet
 • utmattelse og kraftløshet
 • konsentrasjons- og hukommelsesproblemer
 • mage- og tarmproblemer
 • diffuse smerter i muskler og ledd
 • m.m.

Reaksjonene varierer fra person til person

Symptomene utløses gjerne av:

 • Parfyme, også i svært små mengder
 • tobakk
 • maling, lakk og løsemidler
 • eksos
 • pesticider (insektsmidler)
 • formaldehyd
 • lim
 • klor
 • røyk fra bråtebrenning, peis, stearinlys
 • tusjpenn
 • m.m.

Hver risikant reagerer individuelt på ulike risikokilder/irritanter.

Karakteristisk sykehistorie:
En med kjemisk miljøintoleranse får subjektive symptomer og plager og har karakteristiske kjennetegn, karakterisert med følgende kriterier:

Det er:

 • En kronisk tilstand
 • Med symptomer som gjentar seg
 • Ved eksponering for lave, ikke-toksiske konsentrasjoner av
 • Mange forskjellige kjemiske stoffer og
 • Bedres eller forsvinner når årsakene er fjernet
 • Opptrer i flere organsystemer

Symptomer og plager:
Eksponering fører til sammensatte plager som ofte domineres av hodepine og ekstrem, uforklarlig følelse av å være utmattet og kraftløs og spesielt problemer med konsentrasjon og hukommelse. Andre vanlige symptomer er pusteproblemer og slimhinneproblemer, mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd, uvellfølelse, svimmelhet. Noen forteller om episoder med følelse av å bli ”rar i hodet”, en slags forvirringstilstand og følelse av å skulle besvime. Bevissthetstap og kortvarige besvimelser forekommer hos noen få.”

Hentet fra: Brosjyren ”Om miljøhemming med kjemisk miljøintoleranse”.

Informativ video fra svensk professor i psykologi, Steven Nordin, finnes også her: https://www.youtube.com/watch?v=oBd4paZmaSM