Kjell Aas

Nekrolog: Et bankende hjerte for alle med miljøhemming har sluttet å slå.

kjell_aas
Bilde gjengitt med fotograf Tore Fjelds tillatelse.

Professor Kjell Aas gikk bort 21. oktober, 91 år gammel.  En banebrytende stemme for alle med miljøhemming, og ikke minst for de med kjemisk miljøintoleranse, har stilnet. 

Kjell Aas var en foregangsmann og bauta innen fagfeltet astma, allergi og overfølsomhet. Han er i tillegg kjent både i Norge og internasjonalt for sin banebrytende forskning, og den faglige meritt- og publikasjonslisten hans er lang.

Aas hadde de siste årene et ekstra hjerte for alle som ble rammet av kjemisk miljøintoleranse.  Han var den mest kunnskapsrike nasjonalt på området, og fulgte nøye med på all forskning rundt kjemisk miljøintoleranse. Aas lanserte også den norske betegnelsen på lidelsen, og brukte de siste årene på å prøve å få til en godkjent diagnose med tilhørende diagnosekode på kjemisk miljøintoleranse. I 2011 utga han boken (som også er tilgjengelig gratis på nett): Miljøhemming – en skjult funksjonshemming, den viktigste boken for vår gruppe. I tillegg stod han for de svært innholdsrike kunnskapsbankene inneklima.com og allergiviten.no.

Kjell Aas forstod så inderlig godt hvordan vi som var blitt rammet av kjemisk miljøintoleranse hadde det, både i vår hverdag og i møte med helsevesenet. Han var aldri redd for å stille kritiske spørsmål til tidligere forskning og teorier, og hvordan helsevesenet møtte akkurat denne pasientgruppen. Svært mange rammede har uttalt hvor sterkt de opplevde at Kjell Aas stod opp for deres sak. Denne støtten opplevde også styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) opp gjennom den tiden vi fikk være i tett dialog med ham.

Alle som har fulgt hans arbeid i bl.a Inneklima.com så hans engasjement, et engasjement som også forundret. Til dette svarte han så talende: ”… Du nevner mitt arbeid for miljøhemmede. Ja, jeg har engasjert meg i dette, for som lege skammer jeg meg over vår ignoranse og neglisjering av noe som er meget store problemer med svekket livskvalitet for mange enkeltindivider og deres familie og vennekrets. ..” (kilde: http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=628 )

For våre pasientgrupper etterlater Kjell Aas seg et stort tomrom med sin faglige tyngde og brennende engasjement.

Dag Helle og Mette Kalleberg
for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Comments are closed.