Første tilretteleggingspris til DNT ung Romsdal

Diplom til underskriftDiplomet er klart for underskriving, så sendes den og premie til de heldige vinnere av vår parfymefrie tilretteleggingspris.

Vi på leit etter alle de som fortjener en liten oppmerksomhet for god og parfymefri tilrettelegging.

Prisen deles ut hver vår og høst. Ha øyner og ører åpne og tips oss om du vet om flere som kvalifiserer til senere priser!
post@intoleranse.no

Medlem eller ikke – vi trenger din historie

Anonyme historier fra hverdagen: Vi etterlyser for tiden historier fra dere som vi kan sende videre til sentrale instanser ved behov. Vi ønsker å samle deres erfaringer og møter med omgivelsene. Dette kan vi samlet og anonymt sende videre til bl.a. helsedirektoratet, politikere og andre relevante aktører for å understreke våre behov for forståelse og tilrettelegging.  Continue reading

Tilrettelegging i skolen – en rett eller ikke?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for å støtte en sak som var gått til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt spørsmål om en ungdomskole handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging for to av våre medlemmers datter. Vi ble bedt om å stille som observatører i saken, og å komme med en generell uttalelse til saken. Selve uttalelsen som gikk ut fra oss ønsker vi å publisere her, slik at alle ser hva FKMI generelt mener om tilrettelegging i skolen. Denne teksten vil også bli publisert på hjemmesiden vår slik at dere kan printe det ut og bruke det etter behov overfor de skoler dere trenger: 
Continue reading

Salg av masker

Vi har i en kortere periode hatt en prøveordning med å selge maske m/kjemikaliefilter til våre medlemmer, med et lite overskudd til forbundets arbeid . Det har for det meste kommet positive meldinger på masken, og vi har nå flere som kjøper igjen og igjen. Dette gjør at vi nå vurderer å gjøre tilbudet mer permanent.  Continue reading

MCS Awareness Month

10308299_10203644060203976_7750243872366259461_n[1]

MCS AWARENESS MONTH 2014

I Mai markeres MCS Awareness Month internasjonalt. Den gule fargen illustrerer kanarifuglens farge. Kanarifuglene ble brukt for å varsle kullgruvearbeiderne om når luften begynte å bli farlig. Da kanarifuglen sluttet å synge måtte arbeiderne fort ut av gruvene. Kanarifuglene ble brukt fordi de er mer følsomme enn menneskene er overfor kjemikaliene.
Det samme kan sies om mennesker med kjemisk miljøintoleranse.
Internasjonalt kalles sykdommen Multiple Chemical Sensitivity (MCS)

Parfymefri tilrettelegging i helsevesenet

Flere og flere utrykker at parfymer og parfymerte produkter i helsevesenets lokaler plager dem. Noen blir så plaget at det hindrer dem i å oppsøke helsevesenet når de trenger det.

Vi ønsker derfor å minne alle på at universell utforming også skal gjelde de som reagerer sterkt på parfymer og parfymerte produkter.

Vi med kjemisk miljøintoleranse er ikke de eneste pasientgruppene som reagerer på alt det parfymerte rundt oss. Derfor har vi også fått god støtte av Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), Norges Migreneforbund og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF)

I tillegg reagerer en stor gruppe av de med astma og allergi på parfymer og Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) hadde i 2012 en storstilt aksjon mot helsevesenet som de kalte for «Parfymefrie sykehus»

Vi har stilet et brev som i disse dager har gått til brukerutvalgene ved alle landets sykehus. Vi vil også nå tilgjengeliggjøre brevet slik at DU kan ta det med deg til din lege/behandler om du skulle ha behov for det.

Ta ellers kontakt med oss hvis du har spørsmål eller får problemer med å levere brevet.

Les, eller last ned brevet her: Brev til helsevesenet

Kontakt med oss via: post@intoleranse.no

Lik og følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Forbund-for-Kjemisk-Milj%C3%B8intoleranse/310441165694660

 

Universell utforming: Parfymefri barnehage

Vær parfymefri barnehage er en PDF-fil som kan lastes ned og sendes fritt til barnehager i ditt område, eller til den barnehagen der du har ditt barn.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å spre brevet videre.
Rådene vi gir i brevet har stor betydning for alle med overfølsomme luftveier, astma, allergier og andre overfølsomhetsplager.
Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, og til det beste for alle.
Tiltakene som er skissert i PDF-filen er derfor et ledd i arbeidet mot en universell utforming