Nyhetsbrev

FRISK PUST 

Alle medlemmer som ønsker det vil få tilsendt elektroniske nyhetsbrev fire ganger i året. Det vil i starten ikke være kapasitet til å trykke opp medlemsblader. Muligheten for dette i framtiden vil være noe styret/årsmøtet tar opp til vurdering fra år til år.

Våre medlemmer vil automatisk få tilbud om nyhetsbrev, og det første nyhetsbrevet ble sendt ut i mai 2012. Ta kontakt via vår mail om du endrer adresse, eller av ulike andre årsaker ikke mottar våre brev: post@intoleranse.no

Her er noen eksempler på sammendrag fra eldre utgaver av Frisk Pust:

Nyhetsbrev nr. 1) Mars 16
Dette brevet orienterer vi om hvor langt Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet i sin behandling av saken om signaturduft på Clarion-hotellene. Er dette brudd på universell utforming eller ikke? Brevet preges ellers av årsmøteforberedende saker og spennende nye kandidater som står på valg er presentert. Med mere….

Nyhetsbrev nr. 4) Desember 15
I 2015 siste nyhetsbrev stod universell utforming med signaturduft igjen i fokus. Det ble sendt inn en konkret klage på Hotellkjeden Clarion, og vi venter spent på Likestillings- og diskrimineringsombudets behandling av klagen. «Forskningsnytt» denne gangen handlet om spennende ny forskning på biomarkører som virker veldig lovende. I tillegg ble det gitt en kort oppsummering av en undersøkelse med mcs-pasienter i Danmark og mindfullness-kognitivbasert terapi. Resultatene viste at behandlingen gav bedre mestring av sykdom, men ingen bedring av sykdommen i seg selv. Vi kunne også referere fra vårt møte med yrkesmedisinere på Ullevål, orientere om parfymefri uke 44 i regi av Norges Astma- og allergiforbund, ny lokal turgruppe i Rogaland, pressemelding fra Helsedirektoratet om hvordan kode kjemisk miljøintoleranse og også denne gangen en rekke gladsaker under fanen «Det nytter» med mere…

Nyhetsbrev nr. 3) September – 15
Vi hadde en kort orientering om hva vi klarte å utrette i MCS-Awareness Month og vi kunne igjen rapportere med tekst og bilder fra medlemstreffet vi hadde i pinsen. I tillegg til flere andre saker var dette medlemsbladet også fullt av gladsaker fra medlemmer under vår helt nye faste spalte: «Det nytter». Inger Kalland hadde også en viktig tekst om «Håndtering av krisesituasjoner».

Nyhetsbrev nr. 2) Mai – 15
Dette nyhetsbrevet kunne presentere det nye konstituerte styret som ble valgt på årsmøtet før påsken. Dag Helle presenterte sitt første faste innlegg: «Fra forskningsfronten», og vi kunne med glede presentere Roma – Resolusjonen, som er en uforbeholden internasjonal bekreftelse til alle som lider av kjemisk miljøintoleranse(internasjonalt forkortet med mcs) fra en rekke medisinske autoriteter og forskere. Vi kunne også orientere om vårt informasjonsbrev som gikk ut til alle leger i alle kommuner. Signaturduft tok vi for første gang opp, vi kunne med glede presentere vår informasjonsfilm, med mye mer…

Nyhetsbrev nr. 1) Februar – 15
Dette nyhetsbrevet innehold i hovedsak en presentasjon av årsmøteforberedende saker til det kommende årsmøtet. I tillegg kunne vi orientere om at vi hadde fått inn små endringer i NEL – arbeidsmedisinske veiledninger.

Nyhetsbrev nr. 4) Desember – 14
Vi hadde her gleden av å sende ut en fotoreportasje av vårt kjekke medlemstreff på Baldershage pensjonat. Nye tanker fra professor Martin Pall ble også presentert. Samtidig kom det ut en ny veiledning fra NEL – Arbeidsmedisin på hvordan møte menneskene i den store sekkebetegnelsen: Helseplager tilskrevet miljøfaktorer. Her orienterte vi også om våres reaksjoner og tiltak i forhold til denne første veiledningen. I tillegg kunne vi fortelle at alle skoler hadde fått tilsendt vårt informasjonsbrev og mye mer…

Nyhetsbrev nr. 3) September – 14
I dette nummeret kunne vi orientere om fire av de fem yrkesmedisinske avdelingene i landet. Helse Nord-Norge, Helse Vest, St. Olavs Hospital i Trondheim og  Sykehuset Telemark. Vi kunne også fortelle at NAV hadde fått brev med våres særskilte behov og brosjyrer. Det var også et innlegg om kognitiv terapi, presentasjon av psykiske konsekvenser av å leve med kjemisk miljøintoleranse over tid og mye mer…

Nyhetsbrev nr. 2) Mai – 14
Vi kunne i dette nummeret oppsummere om den overveldende positive stemningen som rådet på årsmøtet. Videre orienterte vi om arbeidsministeren, Robert Eriksens utspill for å få brukernes erfaringer med NAV og vår rolle i forhold til det. Det ble også orientert om ny kompetanse som skal på plass ved de nye yrkesmedisinske avdelingene, og at vi også er i dialog med NAAF ang. deres tidligere innlegg i AstmaAllergi. Vi orienterte også om tilretteleggingssaken som to av våre medlemmers datter hadde vært gjennom, der FKMI bistod. Videre ble det orientert om MCS Awareness Month. Det var også kjekt å kunne invitere til fysisk treff på Tjøme i slutten av august. Det var også moro å kunne orientere at Legelisten.no vil vurdere å kartlegge/orientere om parfymefrie legekontor på sine sider etter kontakt fra FKMI. Dette i tillegg til flere saker medlemmer kan lese mere om i Frisk Pust.

Nyhetsbrev nr. 1) Februar – 14
På nyåret handlet Frisk Pust i stor grad om det kommende årsmøtet, der alle de årsmøteforberedende sakene som skulle opp på årsmøtet ble presentert. I tillegg orienterte vi om hva vi har fått gjort i forhold til helsevesenet. Det var også kjekt å kunne fortelle om god omtale i medlemsbladet til Norges Migreneforbund. Videre orienterte vi om barnehagebrevet som gikk ut til alle landets barnehager med mye mere….

Nyhetsbrev nr. 4) Desember – 13
Frisk Pust handlet i desember om Siv Lisbeth som stilte politikerne noen spørsmål. Omtale av vårt arbeide med å påvirke helsevesenet til å bli mer parfymefritt. Statusrapport om hvor prosessen med å få en egen diagnose ligger, rapport om fagdagen Helsedirektoratet holdt den 6. november om helseplager tilskrevet miljøfaktorer og mange flere saker.

Nyhetsbrev nr. 3) September – 13
Denne gangen handlet bladet om Siv Lisbeths vei tilbake fra tiden da sykdommen hadde kontrollen på hennes liv, mer om saken om å måtte betale for et tilrettelagt tilbud, hva vi har gjort siden sist, MCS Awareness Month, vårt faste medlemsintervju «Sjekk Luften, samarbeid med Pure & Clear, mulige lokallag, medlemskap i Frivillighet Norge m.m.

Nyhetsbrev nr. 2) Mai – 13
Bladet handlet bl.a. om Pias oppussingshistorie, vårt faste medlemsintervju ”Sjekk Luften”, Hvor saken står med Moss Lufthavn, Rygge, som i sin avgangshall har en DutyFree-butikk alle reisende må gjennom for å komme til gaten. Den pensjonerte overlegen innen yrkesmedisin, Finn Levy, kommenterer også i dette nummeret den svenske yrkesskadesaken der en mann som fikk kjemisk miljøintoleranse/MCS i en arbeidsulykke vant i retten. Vi bringer også fram de gode eksempler fra danske parfymefrie sykehusavdelinger og m.m…

Nyhetsbrev nr. 1) Februar – 13
Bladet handlet bl.a. om resyme av hva som har skejdd i foreningen siden sist, omtale av medlemmers ulike erfaringer, informasjon om hvordan vi ligger ann i forhold til søknad om godkjent diagnosekode og samarbeid med Kjell Aas og Finn Levy. VI hadde vårt aller første faste spalte: Sjekk Luften der medlemmer svarer på faste spørsmål, Referat fra møtet med LDO, der vi fikk møte tre representanter, omtale av Sens og Bliss i forhold til trygge fargevalg og m.m…

Nyhetsbrev nr. 3) Des – 12
Dette bladet handlet om litt hva foreningen har drevet med siden sist, m. ekstraordinært årsmøte og nytt styremedlem; Pia Aimee Tordly, Helsedirektoratets krav til utearealer, link til anmeldelse av boken til Kjell Aas: «Miljøhemming – en skjult funksjonshemming», Referat fra Jim – et av våre medlemmer – som holder et viktig informasjonsmøte om kjemisk miljøintoleranse for legestudenter, presentasjon av jungelhåndboka, nordisk samarbeid mellom foreningene, omtale av det nyttige nettstedet Kemilex og m.m…

Nyhetsbrev nr. 2) Sept – 12
Dette bladet omhandlet bl.a. at Styret trenger flere styremedlemmer, MCS-Norge i ulike media og på Facebook, LDO setter lys på de miljøhemmedes problem, kjekt treff på tvers av landegrensene, Sykefraværet stupte i Mandal kommune etter at kjemikaliebasert rengjøring ble erstattet med vann og m.m…

Nyhetsbrev nr.1) Mai – 12
Omhandlet bl.a. saker som: Hvem er vi? Referat fra møtet med NAAF-Sentralt, Søknadmuligheter til ExtraStiftelsen i framtiden, omtale av gaven: «Impotensmadrassen – Kemikaliedetektivens giftiga upptäckter» En bok av. Monica Kauppi, Den landsomfattende parfymefrie kampanjen på norske sykehus og m.m…