Riktig god parfymefri dag i morgen, 30. mai!

Det er skrevet en informativ og fin artikkel om Pia, vår nestformann, i

 

Byavisa Tønsberg.

 

Pia har, som resten av styremedlemmene, kjemisk miljøintoleranse, og forteller åpent om dette til Byavisa Tønsberg.

ALL ÆRE TIL HENNE OG TIL JOURNALISTEN!

Følg oss også på FACEBOOK!

Comments are closed.