Signaturduft – hva med universell utforming?

Signaturduft til plage

Trenden med signaturduft er et økende problem som brer om seg. De som reagerer på parfymer, også eteriske «naturlige dufter», møter med dette på flere og flere hindringer i de offentlige rom.

Norges Astma- og Allergiforbund har prøvd å kjempe mot denne trenden i forhold til Clarion-hotellkjeden. Du kan lese mer om dette her: http://www.naaf.no/Documents/1.%20AstmaAllergi/AA3-2013/AA3_2013_Signaturduft.pdf

Nå hører vi også at DNB prøver ut denne trenden i noen av sine lokaler. Det er sterkt beklagelig.

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er et tilbakeslag på universell utforming som vi tar totalt avstand fra! FKMI vil bruke tid i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som først og fremst er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi skal ikke glemme at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Les mer om universell utforming her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

FKMI utfordrer med dette alle pasientorganisasjoner som har medlemmer som reagerer på parfymer i ulike varianter om å bekjempe denne trenden.

Tips oss via post@intoleranse.no om du vet om andre som har startet opp med signaturduft, eller driver og prøver dette ut.

Roma-resolusjonen på kjemisk miljøintoleranse (MCS)

Resolusjon fra  International kongress i Roma 15 januar, 2015:
«Consensus on MCS therapies and prevention strategies 15th Jan. 2015»,

Noen av konklusjonene der er at:
– Kjemisk miljøintoleranse (MCS) er en fysisk sykdom som kjennetegnes ved kjemisk sensitivitet og symptomer i flere organsystemer.
– Ved kjemisk miljøintoleranse (MCS) er det flere fysiologiske endringer, inkludert oksidativt / nitrosative stress, inflammasjon, immunologiske og neurologiske dysfunksjoner.
Det finnes ingen beviser for at sykdommen har noe psykiatrisk årsakssammenheng.
– Lidelsen er svært vanskelig å leve med.

Les hele sammenfatningen på engelsk her:
http://ivuev.org/…/up…/2015/01/RESOLUTIONOFROME15JAN2015.pdf

Det er ingen tvil om at det kreves en betydelig økt forståelse og tilrettelegging, ikke minst blant våre egne helsearbeidere.

Årsmøteinnkallelse i mail

FKMI har i dag sendt ut innkallelse til alle våre medlemmer.

Er DU medlem hos oss, og enda ikke har fått mail fra oss, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi finner da sammen ut hva som gjorde at du ikke fikk mailen.

Husk også å melde fra om du endrer postadressen din!

Ta kontakt med oss via post@intoleranse.no

Hilsen alle oss i styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

ved Pia, Siv Lisbeth, Arne, Per og Mette

Innkalling til årsmøte 2015

Innkallelse til årsmøte 2015:
Dato: 23. mars
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: Facebook, i «Intern gruppe for medlemmer av Forbund for for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)»   Siden gruppen er hemmelig må medlemmer som ønsker å delta aktivt på årsmøtet være medlem av denne gruppen. De som ønsker å være det, og som enda ikke er det, kan ta kontakt med oss via post@intoleranse.no. Vi veileder dere så til medlemskap i gruppen.

Valget vil foregå via elektronisk valgskjema som blir sendt ut til alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Enten du er med i vår interne gruppe eller ikke vil du ha full anledning til  å stemme på alle våre saker.

Årsmøteforberedende saker blir presentert i neste nyhetsbrev, Frisk Pust, som kommer ut i midten av februar.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Send forslag til post@intoleranse.no

Tilrettelegging i skolen – en plikt.

Det overordnede kravet i opplæringsloven § 9a – 1, generelle krav:
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

FKMI har med utgangspunktet i en konkret sak kommet med en generell uttalelse som gjelder for alle barn og unge i liknende situasjoner.

Uttalelsen kan lastes ned herfra: Tilrettelegging i skolen for miljøhemmede 16.12.14-signed

Vi minner også om vår PDF-fil som kan deles ut til din skole: Vær parfymefri skole

Tilrettelegging i skolen

Vi har nylig sendt ut mail til alle kommuner i hele landet om at vi har en  informasjonsplakat som vi ønsker at skal gå ut til alle skolene. Vi har bedt alle kommunene være behjelpelige med å sende videre mailen m/vedlegg.

Rådene vi gir i infoskrivet har stor betydning for alle med hyperreaktive luftveier, astma, allergier og andre overfølsomheter.

Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, men også til det beste oss for alle.

Siden dette for noen er et helt nødvendig tiltak for å holde seg frisk, er det derfor et ledd i arbeidet mot universell utforming.

Vær parfymefri skole

GOD SOMMER!

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ønsker dere alle en riktig god og parfymefri sommerferie!

Vi holder stengt i juli, men gleder oss til å ta fatt på viktige saker igjen fra høsten av!

Vi gleder oss også til kjekt medlemstreff på Tjøme i slutten av august. Alle påmeldte blir oppdatert via mail, der kontaktpersoner også er oppnevnt med mailadresse.

Alt godt!

 

Din tilretteleggingshistorie

Er DU i jobb selv om du blir syk av andres parfymer?
Hvordan klarer du å jobbe, og hvordan tilrettelegger dine kollegaer og arbeidsgivere?
Vi trenger de gode eksemplene for å løfte fram at det er mulig…også for andre arbeidsgivere som synes dette virker for vanskelig.

Hva gjør at du klarer å fortsette i jobben din? Er det mulig for oss å komme i kontakt med deg og din arbeidsplass for å presentere den – om den klarer å tilrettelegge for deg?
Send inn din historie til oss i post@intoleranse.no

På forhånd TUSEN TAKK

Hilsen alle oss i FKMI.