Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Styremedlemmer:

Dag Helle – Leder

Bente Engen Andersen – Nestleder

Annfrid Hopshaug – Sekretær

Elin Storvold – Kasserer

Marianne Slettbakk – Styremedlem

Grethe Larsen – Styremedlem

Varamedlemmer:

1. Inger Charite Lien

2. Wivi-Ann Westgård

3. Martin E. Sand