Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Styremedlemmer fra 04.04.17:

Bente Engen Andersen – Leder

Inger Charite Lien – Nestleder

Grethe Larsen – Sekretær

Dag Helle – Kasserer

Benthe Stornes – Styremedlem

 

Varamedlemmer:

Martin E. Sand

Annfrid Hopshaug