Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Styrets medlemmer og varamedlemmer pr. 01.07.2019

-Leder, kasserer: Tone Jåtun
-Nestleder, webansvarlig: Else Egeland
-Sekretær: Grethe Larsen
-Styremedlem og redaktør Frisk Pust: Annfrid Hopshaug
-Vara: Hildur Hansen og Per Baldershage