Styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse

Styremedlemmer fra 20.03.19:

Grethe Larsen – leder og sekretær

Else Egeland – nestleder

Tone Jåtun – kasserer

Annika Solbakken – styremedlem

 

Varamedlemmer:

Hildur Hansen

Per Baldershage

Annfrid Hopshaug