Nytt styre

Årsmøtet 23. mars hadde valg på følgende styremedlemmer, som i dag konstituerte seg på første styremøtet.
Styret fordelte vervene slik:
– Leder: Mette Kalleberg
– Nestleder: Pia Aimée Tordly
– Kasserer: Dag Helle
– Sekretær: Annfrid Hopshaug
– Styremedlem: Inger Kalland
– Styremedlem: Per Baldershage
– Første-vara: Inger Charite Lien
– Andre-vara: Wivi-Ann Westgård
VI ØNSKER DET NYE STYRET VELKOMMEN, OG SER FRAM TIL VIDERE SAMARBEID!

Samtidig vil vi takke Arne Langlo Hagen og Siv Lisbeth Krogset for den tiden de har lagt bak seg i styret!

 

Comments are closed.