Medieomtale – Noen som ønsker å stå fram?

Vi trenger case til ulike aviser som skriver om vårt parfymefrie arrangement, og de plager parfymer kan påføre flere av oss. De skriver hvis de får case fra sine lokalområder.

8948_10200821669005960_381908957_n[1]

Det er et faktum at avisene vil ha lokale case for å skrive om denne viktige saken. Derfor er vi i FKMI helt avhenig av deg. Du trenger ikke være medlem hos oss for å fronte den parfymefrie dagen, eller denne problematikken. Ta kontakt om du kan tenke deg å stille i en slik sak!

Pr. i dag trenger vi mennesker som bor i områdene Gjøvik, Toten, og Fredriksstad for der har vi skrivevillige aviser som venter på case fra oss. Fredriksstad trenger en person seinest 27. mai.

Men også andre steder trengs lokale personer som er villige til å fortelle om sine problemer med parfymer.

VI TRENGER DEG FOR Å SPRE DET VIKTIGE BUDSKAPET!

Ta kontakt med oss så fort som mulig på post@intoleranse.no

Comments are closed.