Tilretteleggingsprisen 2017

Vi minner om Tilretteleggingsprisen 2017!
Fram til 19. november vil det fortsatt være mulig å sende inn forslag! Til nå har vi fått en nominasjon, men ønsker oss flere.

Kjenner du noen eller noe som har gjort en innsats for oss som er rammet av kjemisk miljø intoleranse, så send det inn!
Vi håper dette er en pris som vil skape engasjement,
inspirasjon og gi nye mennesker kjennskap til hva vi jobber med.

Forslag kan sendes til post@intoleranse.no, melding på Facebook-likersiden «Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse«, eller skrive brev til adressen under:

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI), v/Dag Helle
Sætervegen 131,
2114 Disenå

Nye brosjyrer

Nye  redigerte brosjyrer ligger nå klare til å deles ut!  

I perfekt timing med at NAAF (Astma- og Allergiforbundet) markerer parfymefri uke i uke 43, kan også FKMI nå dele ut vårt nyeste redigerte opplag med brosjyrer.

Brosjyrene forklarer hva kjemisk miljøintoleranse er, og hva de rammede kan reagere på, i tillegg til annen viktig informasjon.

Ta kontakt med FKMI om du ønsker å få tilsendt disse.

Styret kan kontaktes via: post@intoleranse.no     

Høsten er over oss

FKMI ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer en riktig god høst. Styret er igjen i gang med å arbeide for alle de som er rammet av kjemisk miljøintoleranse.

 

Parfymefri uke – 43

Allerede fra uke 43 ser vi fram til å være med å støtte NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) i deres markering av parfymefri uke.

Les mer om hvorfor en slik uke arrangeres her: Fakta om parfyme- og duftoverfølsomhet.

Les mer om arrangementet.

Du kan også i forbindelse med markeringen av parfymefri uke laste ned ulike parfymefrie plakater.

Hilsen oss i FKMI

Kjell Aas

Nekrolog:

Et bankende hjerte for alle med miljøhemming har sluttet å slå.

kjell_aas

Bilde gjengitt med fotograf Tore Fjelds tillatelse.

Professor Kjell Aas gikk bort 21. oktober, 91 år gammel.  En banebrytende stemme for alle med miljøhemming, og ikke minst for de med kjemisk miljøintoleranse, har stilnet.

Kjell Aas var en foregangsmann og bauta innen fagfeltet astma, allergi og overfølsomhet. Han er i tillegg kjent både i Norge og internasjonalt for sin banebrytende forskning, og den faglige meritt- og publikasjonslisten hans er lang.

Aas hadde de siste årene et ekstra hjerte for alle som ble rammet av kjemisk miljøintoleranse.  Han var den mest kunnskapsrike nasjonalt på området, og fulgte nøye med på all forskning rundt kjemisk miljøintoleranse. Aas lanserte også den norske betegnelsen på lidelsen, og brukte de siste årene på å prøve å få til en godkjent diagnose med tilhørende diagnosekode på kjemisk miljøintoleranse. I 2011 utga han boken (som også er tilgjengelig gratis på nett): Miljøhemming – en skjult funksjonshemming, den viktigste boken for vår gruppe. I tillegg stod han for de svært innholdsrike kunnskapsbankene inneklima.com og allergiviten.no.

Kjell Aas forstod så inderlig godt hvordan vi som var blitt rammet av kjemisk miljøintoleranse hadde det, både i vår hverdag og i møte med helsevesenet. Han var aldri redd for å stille kritiske spørsmål til tidligere forskning og teorier, og hvordan helsevesenet møtte akkurat denne pasientgruppen. Svært mange rammede har uttalt hvor sterkt de opplevde at Kjell Aas stod opp for deres sak. Denne støtten opplevde også styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) opp gjennom den tiden vi fikk være i tett dialog med ham.

Alle som har fulgt hans arbeid i bl.a Inneklima.com så hans engasjement, et engasjement som også forundret. Til dette svarte han så talende: ”… Du nevner mitt arbeid for miljøhemmede. Ja, jeg har engasjert meg i dette, for som lege skammer jeg meg over vår ignoranse og neglisjering av noe som er meget store problemer med svekket livskvalitet for mange enkeltindivider og deres familie og vennekrets. ..” (kilde: http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=628 )

For våre pasientgrupper etterlater Kjell Aas seg et stort tomrom med sin faglige tyngde og brennende engasjement.

Dag Helle (leder) og Mette Kalleberg (tidligere leder)

for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Hvordan oppfatter din lege dine symptomer?

Kjemisk miljøintoleranse er en lite kjent lidelse i det norske helsevesenet, og vi erfarer at fastlegene har svært ulike holdninger til hva som er problemet til de pasientene som kjenner seg igjen i de symptomene som er typiske ved kjemisk miljøintoleranse.

FKMI startet i samarbeid med professor Kjell Aas en undersøkelse rundt hvordan fastlegene ser på dette med kjemisk miljøintoleranse.

Etter at Kjell Aas gikk bort har FKMI valgt å videreføre undersøkelsen slik vi oppfattet at Aas ønsket.

FKMI ønsker fortsatt at flest mulig rammede svarer på undersøkelsen, slik at vi får et bredest mulig grunnlag å trekke konklusjoner på.

FKMI vil etterhvert kunne bruke resultatet for å jobbe for en best mulig forståelse for kjemisk miljøintoleranse  i helsevesenet.

Samsvarer legen din sitt syn på hva som er ditt helseproblem med slik du selv opplever dine plager?

Oppfatter du og/eller legen at du har kjemisk miljøintoleranse?

Vi håper du kan hjelpe oss til å kartlegge dette ved å printe ut og ta med deg dette følgebrevet   «Brev til Fastlegen» neste gang du skal til din lege slik at legen kan svare på følgende spørsmål alene eller sammen med deg.
Etter at legen har svart deg kan du HELT ANONYMT fylle inn legens og dine egne svar her i spørreskjemaet og sende det inn.
FKMI vil gå gjennom resultatene.
Ønsker du å kontakte oss ytterligere, send oss en melding til post@intoleranse.no .
Lik oss gjerne på Facebook

Arbeidervern, Fagblad om arbeidsmiljø fra Arbeidstilsynet

I Arbeidervern, Fagblad om arbeidsmiljø fra Arbeidstilsynet Nr. 4 2015 fikk vi inn en viktig tresiders artikkel.

«Parfyme inneheld oppimot 100 prosent syntetiske kjemikaliar. Nokre reagerer med kløe, svie i auga, hjerteklapp og sår hals»

Les hele den tre siders artikkelen som starter på side 6, skrevet av Per Olav Hernes:

Fagbladet kan lastes opp i sin helthet herfra: Arbeidervern nr 4_2015_web

 

Signaturduft – et brudd på loven eller ikke?

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) har valgt å prøve den nye praksisen med bruk av signaturduft på flere og flere offentlige arenaer overfor Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO).

Vil diskriminerings- og tilgjengelighetslove​n §9 kunne regulere denne praksisen, eller kan vi risikere at dette går så inn i gråsonen av loven at handlingslammelsen fortsetter overfor denne praksisen?

Dette håper vi at LDO nå kan avklare.

Vi har i et åpent brev: Signaturduft – LDO sendt saken inn til  LDO, og venter i spenning på hva utfallet av saken blir.

I tillegg har vi fremmet problemet overfor våre fremste politikere og politiske komiteer. Se vedlagte åpne brev: Signatuduft – politikere

Skulle LDOs behandling av denne praksisen ikke føre til noen avklaring, må vi gå sterkere på våre sentrale politikere, slik at en klarere lov kommer på banen.

FKMI tar totalt avstand til bruken av signaturduft, og vi får meldinger om at mange pasientgrupper plages av denne praksisen.

Legen kan nå gi kjemisk miljøintoleranse en kode

Helsedirektoratet har nå gitt oss instrukser for hvordan kjemisk miljøintoleranse kan kodes! Pressemeldingen om dette er utarbeidet i forståelse med Helsedirektoratet, og gir råd om hvordan kjemisk miljøintoleranse kan kodes i Norge.

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) får inn mange meldinger fra mennesker som beskriver sine symptomer som svært like som de professor Kjell Aas beskriver som kjennetegnende symptomer for kjemisk miljøintoleranse.

Problemet har til nå vært at legene ikke har hatt noen retningslinjer for hvordan dette kan kodes, og hvor hjelpen finnes. Flere opplever heller ikke at legen tror på dem når de kommer og forteller om sine plager. Det igjen fører til store problemer når pasienten i neste omgang møter for å få oppfølging hos NAV, eller ber om tilrettelegging.

Les vår pressemelding om hvordan kjemisk miljøintoleranse kan kodes inntil internasjonale koder for kjemisk miljøintoleranse er på plass: Pressemelding kjemisk miljøintoleranse

(Opprinnelig svar fra Helsedirektoratet:   20150924_HD_KMI )

 

Tar du utfordringen og blir parfymefri i uke 44?

12190969_10153680292541407_7197450485655210438_n[1] (2)

Denne uke markerer Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sammen med søsterorganisasjonene i Norden parfymefri uke.

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse støtter aksjonen 100 % fordi våre medlemmer sliter veldig med bl.a. parfymeforurensningen de møter i det offentlige rom. Dette begrenser våre hardest rammede medlemmer veldig i deres hverdag.

Hvordan kan DU delta i parfymefri uke?

  • Du kan velge å la være å bruke parfyme i hele denne uken.
  • Alle velvære- og hygieneprodukter finnes i parfymefrie varianter.
  • Vaske og skyllemiddel finnes i parfymefrie varianter, og rengjør plaggene like godt som de parfymerte.

BLI MED OG STØTT AKSJONEN!

  • Kanskje liker du så godt å være parfymefri at du vil fortsette også etter at uken er over?
  • Noen rundt deg vil bli takknemlig for ditt parfymefrie valg.

Les mer her: www.naaf.no/parfyme og http://www.naaf.no/no/aktuelt/Nyhetsarkiv/1-av-5-plages-av-andres-parfymebruk/

Her finnes en høyoppløst plakat du kan printe ut og henge opp. Husk å be om tillatelse først: http://www.naaf.no/parfymeplakat

 

Ski Storsenter tar hensyn

Vi har tidligere problematisert bruken av signaturduft i flere og flere offentlige rom.

Vi kan med glede melde også melde at Ski Storsenter tok Haldis Marie Holthe Mjåvatn på alvor da hun kontaktet ledelsen der og sa i fra at hun reagerte på signaturduftene de hadde startet opp med. Les gladsaken her:

Ski Storsenter tar hensyn

Det er så viktig at alle som reagerer på signaturduft og andre unødvendige dufttilsetninger sier i fra om det. Det nytter!

Både Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)har løftet fram dette med signaturduft tidligere:

Les mer om dette her:

Tusen takk til alle dere som sier ifra om signaturduft. Det strider mot universell utforming å ta i bruk signaturdufter i offentlige rom, og vi håper og tror derfor at denne trenden forblir kortvarig.