GOD SOMMER

Vi i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) vil bare ønske alle våre medlemmer og andre en riktig god sommer!

Vi ser fram til å ta fatt på viktige saker knyttet til kjemisk miljøintoleranse til høsten igjen.

mvh

Styret i FKMI.

Signaturduft, brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er ikke noe annet enn et alvorlig tilbakeslag på universell utforming. FKMI vil derfor bruke tiden i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi må huske på at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Mer om universell utforming finnes her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

Vi i FKMI anser derfor denne nye trenden med signaturduft som et brudd på Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven § 9, og vil også etter hvert ta saken opp med likestillings- og diskrimineringsombudet for å prøve saken opp mot loven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42

I tillegg er føre-var-prinsippet viktig, og vi trenger alle et renest mulig inneklima, uten tilsetninger av kjemikalier vi ikke helt kjenner konsekvensen av.

Her kan du lese vårt åpne brev til DNB: Brev til DNB om signaturduft-signed

Nytt styre

Årsmøtet 23. mars hadde valg på følgende styremedlemmer, som i dag konstituerte seg på første styremøtet.
Styret fordelte vervene slik:
– Leder: Mette Kalleberg
– Nestleder: Pia Aimée Tordly
– Kasserer: Dag Helle
– Sekretær: Annfrid Hopshaug
– Styremedlem: Inger Kalland
– Styremedlem: Per Baldershage
– Første-vara: Inger Charite Lien
– Andre-vara: Wivi-Ann Westgård
VI ØNSKER DET NYE STYRET VELKOMMEN, OG SER FRAM TIL VIDERE SAMARBEID!

Samtidig vil vi takke Arne Langlo Hagen og Siv Lisbeth Krogset for den tiden de har lagt bak seg i styret!

 

Signaturduft – hva med universell utforming?

Signaturduft til plage

Trenden med signaturduft er et økende problem som brer om seg. De som reagerer på parfymer, også eteriske «naturlige dufter», møter med dette på flere og flere hindringer i de offentlige rom.

Norges Astma- og Allergiforbund har prøvd å kjempe mot denne trenden i forhold til Clarion-hotellkjeden. Du kan lese mer om dette her: http://www.naaf.no/Documents/1.%20AstmaAllergi/AA3-2013/AA3_2013_Signaturduft.pdf

Nå hører vi også at DNB prøver ut denne trenden i noen av sine lokaler. Det er sterkt beklagelig.

Universell utforming

Signaturduft i ulike offentlige rom er et tilbakeslag på universell utforming som vi tar totalt avstand fra! FKMI vil bruke tid i framtiden på å bevisstgjøre våre sentrale helsemyndigheter og politikere for å få bukt med denne unødvendige trenden som først og fremst er med på å stenge en større og større gruppe ute fra deres lokaler.

Vi skal ikke glemme at universell utforming også gjelder for mennesker som sliter med allergier og overfølsomheter. Les mer om universell utforming her: http://www.dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Hva-er-universell-utforming/

FKMI utfordrer med dette alle pasientorganisasjoner som har medlemmer som reagerer på parfymer i ulike varianter om å bekjempe denne trenden.

Tips oss via post@intoleranse.no om du vet om andre som har startet opp med signaturduft, eller driver og prøver dette ut.

Roma-resolusjonen på kjemisk miljøintoleranse (MCS)

Resolusjon fra  International kongress i Roma 15 januar, 2015:
«Consensus on MCS therapies and prevention strategies 15th Jan. 2015»,

Noen av konklusjonene der er at:
– Kjemisk miljøintoleranse (MCS) er en fysisk sykdom som kjennetegnes ved kjemisk sensitivitet og symptomer i flere organsystemer.
– Ved kjemisk miljøintoleranse (MCS) er det flere fysiologiske endringer, inkludert oksidativt / nitrosative stress, inflammasjon, immunologiske og neurologiske dysfunksjoner.
Det finnes ingen beviser for at sykdommen har noe psykiatrisk årsakssammenheng.
– Lidelsen er svært vanskelig å leve med.

Les hele sammenfatningen på engelsk her:
http://ivuev.org/…/up…/2015/01/RESOLUTIONOFROME15JAN2015.pdf

Det er ingen tvil om at det kreves en betydelig økt forståelse og tilrettelegging, ikke minst blant våre egne helsearbeidere.

Årsmøteinnkallelse i mail

FKMI har i dag sendt ut innkallelse til alle våre medlemmer.

Er DU medlem hos oss, og enda ikke har fått mail fra oss, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi finner da sammen ut hva som gjorde at du ikke fikk mailen.

Husk også å melde fra om du endrer postadressen din!

Ta kontakt med oss via post@intoleranse.no

Hilsen alle oss i styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

ved Pia, Siv Lisbeth, Arne, Per og Mette

Innkalling til årsmøte 2015

Innkallelse til årsmøte 2015:
Dato: 23. mars
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: Facebook, i «Intern gruppe for medlemmer av Forbund for for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)»   Siden gruppen er hemmelig må medlemmer som ønsker å delta aktivt på årsmøtet være medlem av denne gruppen. De som ønsker å være det, og som enda ikke er det, kan ta kontakt med oss via post@intoleranse.no. Vi veileder dere så til medlemskap i gruppen.

Valget vil foregå via elektronisk valgskjema som blir sendt ut til alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Enten du er med i vår interne gruppe eller ikke vil du ha full anledning til  å stemme på alle våre saker.

Årsmøteforberedende saker blir presentert i neste nyhetsbrev, Frisk Pust, som kommer ut i midten av februar.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Send forslag til post@intoleranse.no

Tilrettelegging i skolen – en plikt.

Det overordnede kravet i opplæringsloven § 9a – 1, generelle krav:
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

FKMI har med utgangspunktet i en konkret sak kommet med en generell uttalelse som gjelder for alle barn og unge i liknende situasjoner.

Uttalelsen kan lastes ned herfra: Tilrettelegging i skolen for miljøhemmede 16.12.14-signed

Vi minner også om vår PDF-fil som kan deles ut til din skole: Vær parfymefri skole