Tilretteleggingsprisen 2017

Vi minner om Tilretteleggingsprisen 2017!
Fram til 19. november vil det fortsatt være mulig å sende inn forslag! Til nå har vi fått en nominasjon, men ønsker oss flere.

Kjenner du noen eller noe som har gjort en innsats for oss som er rammet av kjemisk miljø intoleranse, så send det inn!
Vi håper dette er en pris som vil skape engasjement,
inspirasjon og gi nye mennesker kjennskap til hva vi jobber med.

Forslag kan sendes til post@intoleranse.no, melding på Facebook-likersiden «Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse«, eller skrive brev til adressen under:

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI), v/Dag Helle
Sætervegen 131,
2114 Disenå