Årsmøte FKMI

FKMI kaller inn til vårens årsmøte:

 • Dato: 21. mars
 • Tid: 18:30 – 21:00
 • Sted: Facebook, i Intern gruppe for medlemmer av Forbund for Forbund for medlemmer av Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse. Siden gruppen er hemmelig må dere ta kontakt med leder slik at han kan legge dere til i gruppen om dere ikke allerede er med i gruppen.

Årsmøtet inneholder følgende saker:

 1. Velge:
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Stemmetellere
 2. Behandle årsmeldingen til Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse
 3. Behandle regnskapet til Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse
 4. Vedta budsjettet for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Behandle styrets vedtak om eksklusjon av et medlem
 7. Fastsette kontingent
 8. Velge styrets medlemmer. (Styrets medlemmer konstituerer seg selv og fordeler verv på førstkommende styremøte etter valget.)
 9. Utnevne revisor for FKMI