Hvordan oppfatter din lege dine symptomer?

Kjemisk miljøintoleranse er en lite kjent lidelse i det norske helsevesenet, og vi erfarer at fastlegene har svært ulike holdninger til hva som er problemet til de pasientene som kjenner seg igjen i de symptomene som er typiske ved kjemisk miljøintoleranse.
FKMI gjør i samarbeid med professor Kjell Aas en undersøkelse rundt hvordan fastlegene ser på dette med kjemisk miljøintoleranse.
Samsvarer legen din sitt syn på hva som er ditt helseproblem med slik du selv opplever dine plager?
Oppfatter du og/eller legen at du har kjemisk miljøintoleranse?
Vi håper du kan hjelpe oss til å kartlegge dette ved å printe ut og ta med deg dette følgebrevet «Brev til legen om kjemisk miljointoleranse» neste gang du skal til din lege slik at legen kan svare på følgende spørsmål alene eller sammen med deg.
Etter at legen har svart deg kan du HELT ANONYMT fylle inn legens og dine egne svar her i spørreskjemaet og sende det inn.
Professor Kjell Aas og FKMI vil gå gjennom resultatene.
Ønsker du å kontakte oss ytterligere, send oss en melding til post@intoleranse.no .
Lik oss gjerne på Facebook