Roma-resolusjonen på kjemisk miljøintoleranse (MCS)

Resolusjon fra  International kongress i Roma 15 januar, 2015:
«Consensus on MCS therapies and prevention strategies 15th Jan. 2015»,

Noen av konklusjonene der er at:
– Kjemisk miljøintoleranse (MCS) er en fysisk sykdom som kjennetegnes ved kjemisk sensitivitet og symptomer i flere organsystemer.
– Ved kjemisk miljøintoleranse (MCS) er det flere fysiologiske endringer, inkludert oksidativt / nitrosative stress, inflammasjon, immunologiske og neurologiske dysfunksjoner.
Det finnes ingen beviser for at sykdommen har noe psykiatrisk årsakssammenheng.
– Lidelsen er svært vanskelig å leve med.

Les hele sammenfatningen på engelsk her:
http://ivuev.org/…/up…/2015/01/RESOLUTIONOFROME15JAN2015.pdf

Det er ingen tvil om at det kreves en betydelig økt forståelse og tilrettelegging, ikke minst blant våre egne helsearbeidere.

Årsmøteinnkallelse i mail

FKMI har i dag sendt ut innkallelse til alle våre medlemmer.

Er DU medlem hos oss, og enda ikke har fått mail fra oss, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi finner da sammen ut hva som gjorde at du ikke fikk mailen.

Husk også å melde fra om du endrer postadressen din!

Ta kontakt med oss via post@intoleranse.no

Hilsen alle oss i styret i Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

ved Pia, Siv Lisbeth, Arne, Per og Mette