Innkalling til årsmøte 2015

Innkallelse til årsmøte 2015:
Dato: 23. mars
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: Facebook, i «Intern gruppe for medlemmer av Forbund for for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)»   Siden gruppen er hemmelig må medlemmer som ønsker å delta aktivt på årsmøtet være medlem av denne gruppen. De som ønsker å være det, og som enda ikke er det, kan ta kontakt med oss via post@intoleranse.no. Vi veileder dere så til medlemskap i gruppen.

Valget vil foregå via elektronisk valgskjema som blir sendt ut til alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Enten du er med i vår interne gruppe eller ikke vil du ha full anledning til  å stemme på alle våre saker.

Årsmøteforberedende saker blir presentert i neste nyhetsbrev, Frisk Pust, som kommer ut i midten av februar.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Send forslag til post@intoleranse.no

Tilrettelegging i skolen – en plikt.

Det overordnede kravet i opplæringsloven § 9a – 1, generelle krav:
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

FKMI har med utgangspunktet i en konkret sak kommet med en generell uttalelse som gjelder for alle barn og unge i liknende situasjoner.

Uttalelsen kan lastes ned herfra: Tilrettelegging i skolen for miljøhemmede 16.12.14-signed

Vi minner også om vår PDF-fil som kan deles ut til din skole: Vær parfymefri skole