Første tilretteleggingspris til DNT ung Romsdal

Diplom til underskriftDiplomet er klart for underskriving, så sendes den og premie til de heldige vinnere av vår parfymefrie tilretteleggingspris.

Vi på leit etter alle de som fortjener en liten oppmerksomhet for god og parfymefri tilrettelegging.

Prisen deles ut hver vår og høst.

Ha øyner og ører åpne og tips oss om du vet om flere som kvalifiserer til senere priser!
post@intoleranse.no

 

 

 

 

Tilrettelegging i skolen

Vi har nylig sendt ut mail til alle kommuner i hele landet om at vi har en  informasjonsplakat som vi ønsker at skal gå ut til alle skolene. Vi har bedt alle kommunene være behjelpelige med å sende videre mailen m/vedlegg.

Rådene vi gir i infoskrivet har stor betydning for alle med hyperreaktive luftveier, astma, allergier og andre overfølsomheter.

Et best mulig inneklima er helt nødvendig for de som er syke, men også til det beste oss for alle.

Siden dette for noen er et helt nødvendig tiltak for å holde seg frisk, er det derfor et ledd i arbeidet mot universell utforming.

Vær parfymefri skole