Helsedirektoratet inviterer til fagdag: «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer»

Onsdag 6. november arrangerer Helsedirektoratet fagdag om: «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer«.

Steven Nordin skal ha et 50 min. innlegg for norske leger/helsepersonell om helseplager tilskrevet miljøfaktorer, med hovedfokus på tilskrivning til inneklima og lukter.

Her hører Kjemisk miljøintoleranse inn.

Vi vet at MCS Sweden oppfatter ham som en fagperson som viser stor forståelse for Kjemisk miljøintoleranse. Vi har hans e-postadresse og planer å ta kontakt med ham i forkant av fagdagen.

HAR DERE SPØRSMÅL/TANKER SÅ KAN DET VÆRE AKTUELT Å TA DET VIDERE TIL HAM I FORKANT.

Send inn ditt bidrag til oss innen fredag 18. oktober 2013 på post@intoleranse.no

Lik oss også på FACEBOOK!

Du kan også som medlem være med og diskutere saken i vår lukkede gruppe, bare for medlemmer på Facebook. Ta kontakt via post@intoleranse.no om du er medlem, men ikke er med der enda.